Projekt "bytový dom Turčianske Jaseno"

Dokončenie bytového domu Martin - Turčianske Jaseno...."BYTOVÝ DOM TURČIANSKE JASENO".

Opis bytov viď. naše stránky.

      PREDANÉ