Realizované projekty

Bol zrealizovaný a úspešne ukončený projekt "Bytový dom Rajec"

V dohľadnej dobe dokončenie bytového domu Martin - Turčianske Jaseno...."BYTOVÝ DOM TURČIANSKE JASENO". Opis bytov viď. naše stránky.

                        Predpokladaný termín dokončenia

                             31.10.2019.